FOOD

Inter

national

Play Video

อาหาร เป็นสิ่งสำคัญมาก สำหรับมนุษย์ เนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ขาดไม่ได้เลย อาหารนั้นให้พลังงานแก่ร่างกาย และช่วยในการเจริญและสร้างโครงสร้างเนื้อเยื่อต่าง ๆ ภายในร่างกายของเรา ดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่ดี จริงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นประจำ ต้องรับประทานให้ครบห้าหมู่ ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ ขาดไม่ได้แม้แต่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หากขาดสารอาหารไป จะส่งผลทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง และเป็นโรคได้ แต่อาหารที่ดี นอกจากให้คุณค่าทางโภชนาการ เป็นประโยชน์แก่ร่างกายแล้ว จะต้องอร่อย สะอาด ถูกปากอีกด้วย

New Arrivals

อาหารที่ดี ต้องมีประโยชน์ และอร่อย!